Lidmaatschap en contributie

De eerste 6 maanden van een nieuw lidmaatschap is een lid aspirant lid (conform het KNSA model).

 

Voor het lidmaatschap is geen inschrijfgeld verschuldigd. In plaats daarvan moet een nieuw lid 3 maanden contributie vooruit betalen. Indien het nieuwe lid binnen 3 maand na inschrijving zijn lidmaatschap opzegt volgt er geen restitutie van de reeds betaalde contributie.

 

De contributie voor senioren (18 jaar en ouder) bedraagt € 14,50 per maand voor één schietdiscipline. De contributie voor junioren (12 tot 18 jaar) bedraagt € 9,50 per maand voor één schietdiscipline. Voor elke extra schietdiscipline wordt de contributie met € 0,50 verhoogd.

 

Naast het lidmaatschap bij S.V. Diana`85 hanteren wij als vereniging ook een verplicht lidmaatschap van de K.N.S.A. De contributie voor het lidmaatschap van de K.N.S.A. wordt in november voor het volgende jaar door de leden aan de vereniging betaald, de leden krijgen hiervoor een aparte rekening toegestuurd.

 

De contributie van de vereniging kan per maand, per kwartaal of per jaar betaald worden.